Artykuł Profesora Janusza Węca w "Przeglądzie Zachodnim"

W najnowszym numerze "Przeglądu Zachodniego" (nr 2/2017) ukazał się artykuł kierownika projektu JMC EUCRIS, prof. dr. hab. Janusza Węca, pt. Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016). Artykuł jest w otwartym dostępie - zachęcamy do przeczytania.

Abstrakt: Celem artykułu jest odtworzenie dynamiki reformy polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016. Podstawowa hipoteza badawcza pracy wskazuje, że dotychczasowe przepisy regulujące wymienione polityki nie przewidywały nigdy konieczności radzenia sobie z tak ogromną liczbą migrantów w tak krótkim czasie, jak miało to miejsce w UE w analizowanym okresie. Dlatego ta nowa sytuacja zmusiła Unię do ponownej rewizji dotychczasowego dorobku prawnego, instrumentów humanitarnych i finansowych oraz programów pomocowych dla migrantów przybywających głównie z krajów Azji i Afryki. Pierwsza część pracy poświęcona została omówieniu przebiegu kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016. W drugiej części zaprezentowano reformę polityki imigracyjnej i kontroli granic zewnętrznych UE, analizę umowy międzynarodowej zawartej 18 marca 2016 r. z Turcją w sprawie współpracy w zwalczaniu kryzysu migracyjnego oraz nowe instrumenty humanitarne i finansowe, a także programy pomocowe dla migrantów ustanowione przez Unię w latach 2015-2016. Natomiast w części trzeciej przedstawiono zaprojektowane przez UE w 2016 r. zmiany w istniejącym od 2013 r. wspólnym europejskim systemie azylowym (WESA).

Data opublikowania: 11.10.2017
Osoba publikująca: Adam Kirpsza