Zaproszenie na konferencję pt. "Reforma strefy euro -co jest źle i jak to naprawić?"

Termin: 06.06.2018
Miejsce: Sala Wystawowa A Auditorium Maximum
Organizator: Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi, INPiSM UJ, WSMiP UJ
Witryna internetowa: http://www.jmc.inp.uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji naukowej pt. "Reforma strefy euro - co jest źle i jak to naprawić", która odbędzie się w dniu 6 czerwca br. w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej celem jest ewaluacja założeń oraz potencjalnych skutków reformy strefy euro z perspektywy prawno-instytucjonalnej oraz ekonomicznej. Jednocześnie konferencja spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wpływ tej reformy na status Polski w Unii Europejskiej oraz jakie stanowisko wobec niej Polska powinna przyjąć.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS (European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It), którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Janusz Węc. Jest to już druga konferencja realizowana pod auspicjami tego projektu. Poprzednia odbyła się w grudniu 2017 r. i dotyczyła oceny efektywności postanowień Traktatu z Lizbony w kontekście kryzysów UE. Relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj.

Program konferencji w pdf.

 

Program konferencji:

11:30 - 11:45 Otwarcie konferencji

 • Prof. Zdzisław Mach, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:45-13:15 Panel I: Reforma strefy euro z perspektywy instytucjonalno-prawnej (moderator: dr Agnieszka Nitszke, Uniwersytet Jagielloński)

 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Reforma strefy euro. Między utopią a hiperrealizmem
 • Prof. dr hab. Janusz Węc (Uniwersytet Jagielloński), Perspektywy reformy strefy euro do 2025 r. Aspekty prawno-instytucjonalne
 • Dr Adam Kirpsza (Uniwersytet Jagielloński), Reforma strefy euro z punktu widzenia prawa. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

13:15-13:30 - przerwa kawowa

13:30-15:00 Panel II. Reforma strefy euro z perspektywy ekonomicznej (moderator: dr Marcin Tarnawski, Uniwersytet Jagielloński)

 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Reforma strefy euro a reformy gospodarcze na poziomie krajowym: komplementarność i substytucyjność
 • Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy
 • Dr Piotr Stanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Konsekwencje uczestnictwa w strefie euro z perspektywy stabilności zadłużenia publicznego

15:00 - 16:00 - lunch (Bistro w Auditorium Maximum UJ)

16:00-17:30 Panel III. Polska a reforma strefy euro (moderator: dr Michał Dulak, Uniwersytet Jagielloński)

 • Dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pozostawanie poza/członkostwo Polski w unii walutowej UE w kontekście reform strefy euro. Aspekty polityczne
 • Dr Marcin Kędzierski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Jak uniknąć Unii kilku prędkości? Polska wobec reformy strefy euro
 • Mgr Robert Mężyk (Humboldt Universität w Berlinie, Australian National University w Canberrze), Nowy system koordynacji polityk gospodarczych UE a akcesja Polski do strefy euro

17:30 - Zakończenie konferencji

Zachęcamy do uczestnictwa!

Data opublikowania: 28.05.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza