Nagroda PTSM dla dr. Adama Kirpszy za najlepszą monografię wydaną w 2016 r.

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2018 r. członek zespołu Jean Monnet Chair EUCRIS, dr Adam Kirpsza, otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2016 r. Nagrodzona monografia nosi tytuł: Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016). Jest to skrócona wersja doktoratu dr. A. Kirpszy, który powstał w ramach projektu EUDEC finansowanego w latach 2013-2016 z grantu NCN Preludium. Warto dodać, że rzeczona książka/doktorat otrzymała już wcześniej cztery wyróżnienia: Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie; Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszą pracę doktorską w zakresie nauk o polityce; Nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich oraz nominację do finału Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Ceremonia wręczenia nagród PTSM odbyła się w trakcie inauguracji VIII ogólnopolskiej konwencji PTSM w Poznaniu. Nagrody wręczyła prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak przewodnicząca Kapituły Konkursu. W skład kapituły weszło 11 członków, w tym reprezentanci poszczególnych oddziałów Towarzystwa (w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu), jeden członek wybrany przez Zarząd Główny oraz przewodniczący PTSM. 

Ponadto, Kapituła Konkursu nagrodziła książkę innego pracownika INPiSM UJ, dr. Tomasza Pugacewicza, pt. Teorie polityki zagranicznej: perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017). Została ona uznana za najlepszą monografię z zakresu stusonków międzynarodowych opublikowaną w 2017 r.

Natomiast nagrodę doktorską za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obronioną w latach 2016–2017 otrzymał dr Mateusz Filary-Szczepanik, absolwent interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie studiów amerykańskich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. W 2017 r. obronił on w Akademii Ignatianum w Krakowie rozprawę pt. Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako dyscyplinę akademicką napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Bogdana Szlachty.

Data opublikowania: 14.11.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza