dr Adam Kirpsza otrzymał Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego

Z przyjemnością informujemy, że członek zespołu JMC EUCRISdr Adam Kirpsza, otrzymał Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego za najlepszy artykuł naukowy z dyscypliny nauki o polityce i administracji opublikowany w 2020 r. Nagrodzony artykuł nosi tytuł "Better together? Explaining Poland’s and Germany’s bargaining success in EU lawmaking". Został on upublikowany w "Comparative European Politics" - jednym z najważniejszych czasopism poświęconych Unii Europejskiej, indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science oraz posiadającym Impact Factor (IF) wynoszący 2.010 (dla 2018 r.). Artykuł dowodzi przy użyciu modelowania statystycznego, że Polska i Niemcy są skazani na siebie, tj. muszą ze sobą współpracować, jeśli chcą wygrywać w UE. Spośród wszystkich największych państw członkowskich tylko koalicja polsko-niemiecka istotnie zwiększa sukces Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym UE, przy kontrolowaniu innych zmiennych negocjacyjnych.

Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego przyznał krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) na podstawie opinii Kapituły Naukowej w składzie: prof. Barbara Krauz-Mozer, prof. Andrzej Mania, prof. Magdalena Mikołajczyk, prof. Bogdan Szlachta, prof. Jan Tkaczyński (przewodniczący).

Dr Adam Kirpsza otrzymał niniejszą nagrodę po raz trzeci z rzędu: w 2019 r. za artykuł pt. "How to Win the Brussels Game. Explaining the European Parliament's Success under the Co-Decision", opublikowany w 2018 r. w czasopismie "World Political Science" (vol. 14, no. 1), a w 2020 r. za rozdział pt. "With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland's success in EU lawmaking" w książce pod redakcją prof. Andrzeja Mani, dr. hab. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza pt. "Global politics in the 21st century: between regional cooperation and conflict", wydanej w 2019 r. przez wydawnictwo Peter Lang Verlag.

 

 

Data opublikowania: 15.10.2021
Osoba publikująca: Adam Kirpsza