Dr Adam Kirpsza laureatem Konkursu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszy artykuł naukowy

Z radością informujemy, że członek zespołu JMC EUCRISdr Adam Kirpsza, znalazł się wśród laureatów (II miejsce) Konkursu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) na najlepszy artykuł naukowy dotyczący problematyki europejskiej opublikowany w latach 2019-2020. Nagrodzony artykuł nosi tytuł "Better together? Explaining Poland’s and Germany’s bargaining success in EU lawmaking". Został on upublikowany w "Comparative European Politics" - jednym z najważniejszych czasopism poświęconych Unii Europejskiej, indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science oraz posiadającym Impact Factor (IF) wynoszący 2.010 (dla 2018 r.). Artykuł dowodzi przy użyciu modelowania statystycznego, że Polska i Niemcy są skazani na siebie, tj. muszą ze sobą współpracować, jeśli chcą wygrywać w UE. Spośród wszystkich największych państw członkowskich tylko koalicja polsko-niemiecka istotnie zwiększa sukces Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym UE, przy kontrolowaniu innych zmiennych negocjacyjnych.

 

Data opublikowania: 21.10.2021
Osoba publikująca: Adam Kirpsza