List otwarty grupy ekspertów Team Europe Direct Polska do przewodniczących: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

26 lutego 2022 r. grupa ekspertów Team Europe Direct Polska skierowała list otwarty do przewodniczących: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także szefów państw lub rządów krajów członkowskich UE, wzywający do zdecydowanych i konkretnych działań mających na celu przyjęcie pakietu sankcji ekonomicznych i finansowych wymierzonych przeciwko Rosji z powodu jej agresji na Ukrainę.

Treść listu wraz z nazwiskami jego sygnatariuszy, wśród których znaleźli się członkowie zespołu JMC EUCRIS - Prof. dr hab. Janusz Węc oraz Dr Agnieszka Nitszke, jest dostępna  na stronie Team Europe.

Data opublikowania: 07.03.2022
Osoba publikująca: Adam Kirpsza