Artykuł dr. Adama Kirpszy w "Journal of Common Market Studies"

Z radością informujemy, że w czasopiśmie "Journal of Common Market Studies" ukazał się artykuł członka zespołu JMC EUCRIS, dr. Adama Kirpszy, pt. Quid Pro Quo. The Effect of Issue Linkage on Member States' Bargaining Success in European Union Lawmaking. Artykuł analizuje, w jaki sposób pakietowanie między Parlamentem Europejskim (PE) a Radą wpływa na sukces negocjacyjny państw członkowskich w procesie stanowienia prawa w Unii Europejskiej. W tym celu najpierw stawia on pięć hipotez wyprowadzonych z teorii przestrzennego podejmowania decyzji (spatial model) oraz teorii o aktorach relacyjnych (relais actors), a następnie testuje je empiryczne za pomocą techniki statystycznej - liniowego modelowania wielopoziomowego na bazie DEUII. Analiza ujawniła trzy istotne wyniki. Po pierwsze pakietowanie ma różny wpływ na sukces państw - o ile pakietowanie międzyprojektowe go zmniejsza, o tyle pakietowanie w ramach pojedynczych projektów go zwiększa. Po drugie, pakietowanie jest szczególnie niekorzystne dla państw posiadających centrowe preferencje w Radzie, podczas gdy zapewnia wyższy poziom sukcesu państwom posiadającym stanowisko sprawozdawcy projektu w PE oraz pełniącym prezydencję w Radzie. Efekty te silnie jednak zależą od typu umów pakietowych i zasady głosowania w Radzie. Po trzecie, w odróżnieniu od konwencjonalnych negocjacji, pakietowanie generuje relatywnie symetryczny rozkład sukcesu negocjacyjnego pomiędzy państwami członkowskimi.

„Journal of Common Market Studies” jest jednym z najlepszych czasopism europeistycznych na świecie, wydawanym przez UACES (University Association for Contemporary European Studies) i indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science. Posiada Impact Factor (IF) wynoszący 3.990 (dla 2020 r.) i znajduje się w pierwszym kwartylu (Q1) najlepszych czasopism politologicznych na świecie.

Zachęcamy do przeczytania!

Abstract

This paper investigates how issue linkage between the European Parliament (EP) and the Council affects Member States' bargaining success in European Union lawmaking. Drawing from the spatial model of EU decision-making and the relais actors thesis, it theorizes the general and conditional effect of inter-institutional package deals on states' bargaining satisfaction. Using the DEUII dataset, the analysis reveals the following findings. First, issue linkage has a varying effect on preference attainment as cross-legislation packages decrease states' bargaining success, while within-legislation logrolls increase it. Second, states with centrist preferences are less successful when issue linkage occurs. By contrast, package deals favour Member States sharing positions with the EP and those holding the EP rapporteur and the Council presidency. However, these effects vary with the type of package deals and the voting rule in the Council. Third, in contrast to conventional negotiations, issue linkage produces a relatively symmetric distribution of bargaining success among Member States.

Data opublikowania: 04.07.2022
Osoba publikująca: Adam Kirpsza