Dr Adam Kirpsza otrzymał Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego

Z przyjemnością informujemy, że członek zespołu JMC EUCRISdr Adam Kirpsza, otrzymał Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego za najlepszy artykuł naukowy z dyscypliny nauki o polityce i administracji opublikowany w 2021 r. Nagrodzony artykuł nosi tytuł "Time is of the essence: Explaining the duration of European Union lawmaking under the co-decision procedure". Został on upublikowany w "International Political Science Review" - jednym z najważniejszych czasopism politologicznych na świecie, wydawanym przez IPSA (International Political Science Association), indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science oraz posiadającym Impact Factor (IF) wynoszący 2.232 (dla 2021 r.). Artykuł analizuje czynniki wpływające na szybkość uchwalania aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej w procedurze współdecydowania (obecnie zwykła procedura ustawodawcza). Dowodzi on, że niecierpliwość ustawodawców, umowy pakietowe i właściwości negocjatorów są istotnymi determinantami czasu uchwalania aktów ustawodawczych w UE.

Nagrodę im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego przyznał krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) na podstawie opinii Kapituły Naukowej w składzie: prof. Barbara Krauz-Mozer, prof. Teresa Sasińska-Klas, prof. Bogdan Szlachta, dr hab. Magdalena Mikołajczyk i dr hab. Franciszek Czech.

Dr Adam Kirpsza otrzymał niniejszą nagrodę po raz czwarty z rzędu: w 2019 r. za artykuł pt. "How to Win the Brussels Game. Explaining the European Parliament's Success under the Co-Decision", opublikowany w 2018 r. w czasopismie "World Political Science" (vol. 14, no. 1), w 2020 r. za rozdział pt. "With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland's success in EU lawmaking" w książce pod redakcją prof. Andrzeja Mani, dr. hab. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza pt. "Global politics in the 21st century: between regional cooperation and conflict", wydanej w 2019 r. przez wydawnictwo Peter Lang Verlag, a w 2021 r. za artykuł pt. "Better together? Explaining Poland’s and Germany’s bargaining success in EU lawmaking" opublikowany w "Comparative European Politics" (vol. 18, no. 5).

Data opublikowania: 08.11.2022
Osoba publikująca: Adam Kirpsza