Wykłady

Wykład 1 - Podstawowe teorie integracji europejskiej

Wykład 2 - Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej

Wykład 3 - Cele integracyjne i zasady działania EWWS. Projekty utworzenia EWO i EWP

Wykład 4 - Cele i zasady działania EWG oraz Euratomu. Kryzys instytucjonalny 1965-1966

Wykład 5 - Projekty utworzenia UE: od raportu Tindemansa do Traktatu z Maastricht

Wykład 6 - Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat amsterdamski

Wykład 7 - Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat nicejski

Wykład 8 - Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat lizboński

Wykład 9 - Ewolucja ustroju Unii Europejskiej

Wykłał 10 - Kryzys w strefie euro i próby jego przezwyciężenia (2012-2017)

Wykład 11 - Kryzys imigracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed UE

Wykład 12 - Brexit. Procedura, scenariusze, skutki

Ćwiczenia

Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie do tematyki polityki bezpieczeństwa UE. WPZiB i WPBiO

Ćwiczenia 2 - Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Ćwiczenia 3 - Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego UE

Ćwiczenia 4 - Europejska Polityka Sąsiedztwa

Ćwiczenia 5 - Polityka wizowa/ochrony granic UE

Ćwiczenia 6 - Polityka azylowa UE

Ćwiczenia 7 - Polityka imigracyjna UE

Ćwiczenia 8 - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Ćwiczenia 9 - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

Ćwiczenia 10 - Współpraca policyjna

Ćwiczenia 11 - Budżet UE

Ćwiczenia 12 - Polityka energetyczna UE

Ćwiczenia 13 - Polityka w dziedzinie ochrony środowiska

Ćwiczenia 14 - Wspólna polityka transportowa UE