Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016 (autor: Prof. Janusz Węc)

Książka przedstawia ewolucję stanowiska Niemiec w sprawie reformy Unii Europejskiej w latach 2002-2016. Cele książki są trojakie: po pierwsze, jest to analiza stanowisk rządu niemieckiego i opozycji parlamentarnej w sprawie reformy systemu politycznego Unii Europejskiej w latach 2002-2009; po drugie, opisanie ich stanowisk w sprawie reformy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz strefy euro w latach 2012-2016; i po trzecie, przeanalizowanie stanowiska rządu i opozycji parlamentarnej w Niemczech w sprawie kryzysu imigracyjnego UE w latach 2015-2016. 

W badaniu zastosowano triangulację różnych metod jakościowych: studia przypadków, analiza oficjalnych dokumentów, literatury, przemówień i artykułów historycznych. Rezultatem badań jest dogłębny i wielowymiarowy obraz działań i stanowisk członków rządu niemieckiego i opozycji parlamentarnej dotyczących reformy systemu politycznego UE. W książce sformułowano pięć tez. 1. Niemcy były jednym z głównych zwolenników reformy politycznej Unii Europejskiej w latach 2002-2016; 2. Reforma systemu politycznego Unii Europejskiej, skodyfikowana w Traktacie Konstytucyjnym z 2004 r. oraz w traktacie lizbońskim z 2007 r., doprowadziła do umocnienia pozycji Niemiec w UE. 3. Polityka ograniczania wydatków, zalecana przez rząd niemiecki, w dużej mierze doprowadziła do pogłębienia kryzysu strefy euro. 4. Niemcy wywarły duży wpływ na przebieg i zakres reformy strefy euro, co ponownie wzmocniło jej pozycję w UE. 5. Polityka "otwartych drzwi" wobec uchodźców i imigrantów zarobkowych, popierana przez rząd niemiecki, pogłębiła kryzys imigracyjny w UE.

„Monografia autorstwa Janusza Józefa Węca jest niezwykle szczegółowym, wręcz detalicznym ujęciem niemieckich wielopoziomowych i wielopłaszczyznowych  stanowisk, działań i planów dotyczących reform ustrojowych Unii Europejskiej. Tekst zawiera wiele zakulisowych (nieformalnych)  działań i rozwiązań, o których czytelnik może dowiedzieć się po raz pierwszy. W praktyce Autor prezentuje w tekście potężną debatę, jaka toczyła się w Niemczech na temat obecnego i przyszłego kształtu ustrojowego Unii Europejskiej. Umiejętność Autora w zakresie  klarownego i kompetentnego naświetlenia niezwykle zawiłych i często nieformalnych gier, konsultacji i rozmów na forum instytucji UE sprawia, że recenzowana książka może być niezwykle cennym przewodnikiem po „salonach” i „kuluarach” UE, posiadającym nieco bardziej uniwersalny wymiar. Walorem tekstu i jego innowacyjnym wkładem jest także jego silnie interdyscyplinarny charakter, który z jednej strony sprawia, że cały materiał jest napisany z kilku perspektyw i paradygmatów metodologicznych, czyli jest bardziej optymalnie i wiarygodnie przygotowany, ale z drugiej strony, jest dzięki temu dedykowany wielu specjalistom z różnych dziedzin nauki oraz z szeroko pojętego świata praktyki. (…) Dzięki temu nie tylko świat nauki otrzyma impuls do przemyśleń oraz postulaty do dalszych badań, ale także świat praktyki (urzędnicy, dziennikarze, samorządowcy, politycy itd.) będzie mógł skonfrontować swoją wiedzę z rzetelnym naukowym wykładem i skorzystać z kompetentnej interpretacji jakże trudnej materii politologicznej, europeistycznej i prawniczej”.

- z recenzji prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego, Jean Monnet Chair ad Personam, Uniwersytet Szczeciński.

Książka znajduje się w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania:

Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016


Janusz Józef Węc
Seria: Studies in European Integration, State and Society, edited by Magdalena Góra, Zdzisław Mach and Katarzyna Zielińska: Vol. 4
Peter Lang Publishing 
Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford 2018
ISBN:9783631748565
Język publikacji: angielski
Liczba stron: 325