Wykłady

Wykład 1 - Podstawy prawne i formy zmiany traktatów w UE

Wykład 2 - Struktura zwykłej procedury rewizji traktatów

Wykład 3 - Instrumenty stosowane w fazie przygotowawczej oraz cztery poziomy prowadzenia negocjacji

Wykład 4 - Rola poszczególnych podmiotów biorących udział w negocjacjach

Wykład 5 - Konferencje Międzyrządowe 1950-1957

Wykład 6 - Konferencja Międzyrządowa 1985

Wykład 7 - Konferencje Międzyrządowe 1990-1991

Wykład 8 - Konferencja Międzyrządowa 1996-1997

Wykład 9 - Konferencja Międzyrządowa 2000

Wykład 10 - Konferencja Międzyrządowa 2003-2004

Wykład 11 - Konferencja Międzyrządowa 2007

Wykład 12 - Małe Konferencje Międzyrządowe w latach 2010-2012