Co to jest Jean Monnet Chair?

Jean Monnet Chair (Katedra Jean Monnet) jest to prestiżowy grant przyznawany przez Agencją Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) dla profesorów uniwersyteckich na kierowanie katedrą w zakresie studiów europejskich. JMC zobowiązuje profesora oraz jego zespół do szerokiej aktywności naukowo-organizacyjnej poświęconej Unii Europejskiej, w szczególności prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań, wydawanie publikacji czy organizacji wydarzeń (konferencji, debat, wykładów).

W ramach JMC można prowadzić nastepujące działania:

 • pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów w zakresie Unii Europejskiej, włączonego do programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego;
 • organizowanie, monitorowanie i nadzorowanie badań w zakresie tematów związanych z UE, również w przypadku innych poziomów kształcenia takich jak doskonalenie nauczycieli lub kształcenie obowiązkowe;
 • zapewnianie przyszłym specjalistom w dziedzinach, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, gruntownej edukacji na temat zagadnień związanych z Unią Europejską;
 • zachęcanie młodego pokolenia nauczycieli i naukowców do poznania kwestii związanych z Unią Europejską oraz zapewnianie im doradztwa i wsparcia w tym zakresiepogłębianie nauczania w dziedzinie studiów zakresie Unii Europ pogłębianie nauczania w dziedzinie studiów zakresie.

 

JMC jest jednym z tzw. działań Jean Monnet, w ramach których znajdują się również:

 • moduły (Jean Monnet Modules)
 • Centra doskonałości (Jean Monnet Centres of Excellence)
 • Sieci Jean Monnet (Jean Monnet Networks)
 • projekty Jean Monnet (Jean Monnet Projects)
 • wsparcie Jean Monnet na rzecz instytucji i stowarzyszeń (Jean Monnet support to associations)

Granty Jean Monnet są przyznawane na cześć wybitnego federalisty i polityka francuskiego, Jeana Monneta (1888-1979). Więcej informacji o JMC znajduje się na stronie EACEA oraz w przewodniku po programie Erasmus +.

Założenia projektu JMC EUCRIS

W dniu 31 lipca 2016 r. prof. dr hab. Janusz Węc otrzymał grant Jean Monnet Chair na projekt pt. "EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?". Będzie on realizowany w latach 2016-2019 w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt JMC EUCRIS zakłada przeprowadzenie w tym okresie czterech kursów dydaktycznych na temat Unii Europejskiej, wydanie czterech książek, napisanie kilkunastu artykułów do czasopism naukowych, koordynację dwóch badań empirycznych, organizację trzech konferencji, trzech debat oraz trzech wykładów inauguracyjnych, a także przygotowanie trzech baz danych:

KURSY

PUBLIKACJE

BADANIA EMPIRYCZNE

 • Instytucje UE w czasie kryzysu: zasady funkcjonowania i podejmowanie decyzji
 • MEPs at work: the assessment of the eight term of the European Parliament

KONFERENCJE

DEBATY

WYKŁADY INAUGURACYJNE

BAZY DANYCH