Tematyka konferencji

      

            

Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Podsumowanie ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego. Sukcesy i porażki", która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Krakowie.

26 maja odbędą się Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Na 24 kwietnia br. zaplanowaliśmy konferencję naukową, której celem będzie podsumowanie kończącej się właśnie kadencji Parlamentu Europejskiego. Konferencja jest realizowana w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Chair na lata 2016-2019 pt. EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It. Parlament Europejski, będący w centrum procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji europejskich, ale z drugiej strony niewielu obywateli ma świadomość, czym ta instytucja się zajmuje, jakie są jej kompetencje oraz w jaki sposób wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków. Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych osiągnięć, ale także porażek Parlamentu Europejskiego w mijającej kadencji oraz przybliżenie zasad jego funkcjonowania i relacji z innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej oraz zapewniają uczestnikom spoza Krakowa noclegi w Bursie im. Stanisława Pigonia (23/24 kwietnia oraz 24/25 kwietnia), a także pełne wyżywienie w trakcie obrad konferencyjnych i wieczorny bankiet.

Przewidujemy także publikację artykułów (maksymalna objętość 1 arkusz wydawniczy) w czasopiśmie WSMiP UJ „Politeja”.

 

Zgłoszenie na konferencję

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji sa proszone o przesłanie tematu referatu na adres mailowy Sekretarza Konferencji, dr Agnieszki Nitszke, agnieszka.nitszke@gmail.com do dnia 26 marca 2019 r. wraz z informacją, czy korzystają Państwo z oferty noclegów oraz podanie dat noclegów. Po tym terminie organizatorzy skontaktują się z zakwalifikowanymi uczestnikami i prześlą dalsze informacje.

Koszt udziału w konferencji

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej oraz zapewniają uczestnikom spoza Krakowa noclegi w Bursie im. Stanisława Pigonia (23/24 kwietnia oraz 24/25 kwietnia), a także pełne wyżywienie w trakcie obrad konferencyjnych i wieczorny bankiet.

Komitet organizacyjny konferencji

Prof. dr hab. Janusz Węc – Kierownik naukowy Konferencji

Dr Agnieszka Nitszke – Sekretarz Konferencji

Dr Adam Kirpsza – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr Michał Dulak – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Program konferencji

Relacja z konferencji