Skazani na siebie? Możliwości i opłacalność współpracy Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym UE (autor: dr Adam Kirpsza)

Zasadniczym celem książki jest analiza stanu, możliwości oraz skuteczności współpracy Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym UE oraz w dwóch instytucjach ustawodawczych UE - Radzie Unii Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim. Współpraca jest tutaj rozumiana jako budowanie przez Polskę i Niemcy wzajemnej koalicji, czyli wypracowywanie zgodnego stanowiska lub zbliżanie własnych preferencji w sprawie legislacji UE. Z kolei proces legislacyjny UE zdefiniowano jako negocjacje nad aktami ustawodawczymi UE toczące się w zwykłej albo w specjalnej procedurze ustawodawczej. Książka ma na celu nie tylko poznanie głównych problemów we współpracy legislacyjnej Polski i Niemiec w UE oraz ocenę jej użyteczności, ale również sformułowanie rekomendacji, w jaki sposób te problemy rozwiązać oraz zapewnić obu państwom większe możliwości wykorzystywania kooperacji do forsowania własnych interesów w UE.

W książce spróbowano odpowiedzieć na cztery pytania badawcze:

  1. Jak są możliwości budowania koalicji Polski i Niemiec w Radzie Unii Europejskiej? Mówiąc precyzyjniej, jakie czynniki zwiększają lub zmniejszają zgodność preferencji Polski i Niemiec w czasie negocjacji nad projektami legislacyjnymi w tej instytucji?
  2. Jakie są możliwości budowania koalicji Polski i Niemiec w Parlamencie Europejskim? W szczególności skoncentrowano się na identyfikacji czynników, które wpływają na większą lub mniejszą zgodność polskich i niemieckich posłów w głosowaniach w tej instytucji.
  3. Czy budowanie przez Polskę i Niemcy wspólnej koalicji w Radzie, polegającej na zbliżaniu lub konwergencji ich preferencji w sprawie aktów prawnych, zwiększa sukces tych państw w procesie legislacyjnym UE? W szczególności, czy współpraca między tymi państwami nie tylko im się opłaca, ale również przynosi większe zyski legislacyjne niż kooperacja z innymi krajami?
  4. Czy budowanie przez Polskę i Niemcy wspólnej koalicji w Parlamencie Europejskim, polegającej na zbliżaniu lub konwergencji ich preferencji w sprawie aktów prawnych UE, zwiększa sukces tych państw w czasie głosowań legislacyjnych w tej instytucji? Inaczej mówiąc, czy zgodne głosowanie posłów z tych państw przynosi wymierne zyski legislacyjne?

​Książka jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania:

A. Kirpsza_Skazani na siebie? Opłacalność współpracy Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej