Posłowie w pracy

Posłowie w pracy. Analiza funkcjonowania Parlamentu Europejskiego (autor: dr Adam Kirpsza)

Celem książki jest analiza wewnętrznego funkcjonowania oraz procesu podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim. Ponieważ ten przedmiot badawczy jest bardzo kompleksowy i obejmuje wiele aspektów, skupiono się tylko na czterech z nich, które są postrzegane jako najważniejsze: dystrybucji stanowisk organizacyjnych, selekcji sprawozdawców, wyboru koordynatorów grup politycznych, a także dynamice koalicyjnej w czasie głosowań legislacyjnych. Kwestie te zbadano w oparciu o najnowsze dane pochodzące z ostatniej, ósmej kadencji PE (2014-2019).

W książce spróbowano odpowiedzieć na cztery pytania badawcze:

  1. Jak wygląda i jakie czynniki determinują dystrybucję stanowisk organizacyjnych w Parlamencie Europejskim? Skoncentrowano się w szczególności na podziale członków Prezydium PE, kwestorów oraz przewodniczących komisji PE.
  2. Jak wygląda i jakie czynniki determinują dystrybucję sprawozdawców w Parlamencie Europejskim? Sprawozdawcy pełnią kluczową rolę w procesie legislacyjnym UE, gdyż to oni negocjują z ramienia PE projekty w trilogach oraz przygotowują sprawozdanie z poprawkami do projektu, które jest potem głosowane w komisjach PE i na posiedzeniu plenarnym PE. Dlatego warto zbadać czynniki, które wpływają na szansę posłów na uzyskanie tak ważnych stanowisk legislacyjnych.
  3. Jak wygląda i jakie czynniki determinują dystrybucję koordynatorów grup politycznych w Parlamencie Europejskim? Koordynatorzy również pełnią istotna rolę w PE, gdyż to oni decydują, kto będzie sprawozdawcą projektu, dbają o dyscyplinę w czasie głosowań, a często sami uczestniczą w trilogach. Stąd kluczowe jest poznanie czynników wpływających na ich wybór, tym bardziej że tych stanowisk jest niewiele (ok. 20 na frakcję).
  4. Jak wygląda i jakie czynniki determinują dynamikę koalicyjną w Parlamencie Europejskim? W szczególności skoncentrowano się na identyfikacji warunków, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na wygrywanie głosowań legislacyjnych w PE przez pięć typów koalicji: superwielką (EPP, S&D i ALDE głosują razem), wielką (EPP i S&D, bez ALDE), centrolewicową (S&D, ALDE i G/EFA lub EUL/NGL), centroprawicową (EPP, ALDE, ECR lub EFDD) oraz mieszaną (eurosceptyczną, inna konfiguracja powyższych frakcji).

 

Książka jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania:

A. Kirpsza_Posłowie w pracy. Analiza funkcjonowania Parlamentu Europejskiego