Relacja z pierwszego wykładu inauguracyjnego JMC EUCRIS

W dniu 18 października 2016 r. w sali nr 30 Collegium Novum odbył się wykład inauguracyjny Jean Monnet Chair EUCRIS. Jeden z członków zespołu, dr Adam Kirpsza, wygłosił referat zatytułowany: Kryzys demokratyczny w Unii Europejskiej - co jest źle i jak to naprawić? W swoim wystąpieniu dr Kirpsza najpierw zastanowił się nad przyczynami niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Następnie zaproponował rozwiązania systemowe, które powinny ją wyraźnie zwiększyć. W tym celu przedstawił wyniki regresji liniowej wielorakiej przeprowadzonej na bazie danych zawierającej zmienne i rezultaty dotyczące wszystkich wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w latach 1979-2014 w 28 państwach członkowskich UE. Analiza statystyczna wykazała, że frekwencja w tych wyborach będzie widocznie wyższa, jeśli w każdym państwie członkowskim:

  • wprowadzone zostanie obligatoryjne głosowanie;
  • wybory do PE będą połączone z innymi wyborami krajowymi (parlamentarnymi, samorządowymi, itp.);
  • wprowadzone zostaną otwarte listy wyborcze;
  • terytorium zostanie podzielone na okręgi wyborcze z określonymi kwotami mandatów;
  • głosowanie będzie przeprowadzone w weekend;
  • Progi wyborcze będą zlikwidowane;
  • liczba wybieranych posłów do PE w danym państwie zostanie zredukowana.

Ponadto analiza wykazała, że frekwencja w tych wyborach pozytywnie zależy od długości członkostwa danego państwa w UE oraz poparcia obywateli dla UE. Po wykładzie odbyła się gorąca debata.

Wykład został zorganizowany w ramach debat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UE. Wzięły w nim udział władze dziekańskie WSMiP oraz dyrektorskie INPiSM UJ. Był to pierwszy z trzech takich wykładów. Kolejne zostaną wygłoszone w październiku 2017 r. i 2018 r. przez prof. Janusza Węca oraz dr Agnieszkę Nitszke i będą dotyczyć kryzysu imigracyjnego oraz ekonomicznego w UE.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Kryzys demokratyczny w UE - co jest źle i jak to naprawić?

 

 

fot. Adam Kirpsza
Data publikacji: 13.12.2016
Osoba publikująca: Adam Kirpsza