Debata oksfordzka JMC EUCRIS: Czy przystąpienie do strefy euro jest korzystne dla państwa?

W dniu 15 maja 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się debata oksfordzka zorganizowana przez Katedrę Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS. Teza debaty była następująca: Przystąpienie do strefy euro jest korzystne dla państwa członkowskiego.

Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny składające się ze studentów II roku stosunków międzynarodowych w INPiSM UJ. Stronę propozycji, która broniła tezy, reprezentowali: Paulina Gurtat, Mikołaj Sokołowski i Bartłomiej Piekutowski. Natomiast strona opozycji, która kontestowała tezę, wystąpiła w składzie: Barbara Komorowska, Maciej Pawlik i Jakub Derus. Opiekunem merytorycznym debaty był kierownik projektu JMC EUCRIS i ekspert sieci Team Europe, prof. dr hab. Janusz Węc. Debatę prowadził dr Michał Dulak.

Rywalizację oceniało trzyosobowe jury w składzie: prof. Edward Molendowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Filip Skawiński (urzędnik Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) oraz dr Agnieszka Nitszke (Uniwersytet Jagielloński, ekspert JMC EUCRIS).

Debata była bardzo zacięta. Ostatecznie, stosunkiem głosów jurorów 2:1, zwyciężyła drużyna propozycji.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Data publikacji: 17.05.2017
Osoba publikująca: Adam Kirpsza