Relacja z drugiego wykładu inauguracyjnego JMC EUCRIS

W dniu 17 października 2017 r. w sali nr 331 Kolegium Śląskiego przy Al. Mickiewicza 3 odbył się wykład inauguracyjny w roku akademickim 2017/2018 Jean Monnet Chair EUCRIS. W tym roku wykład pod tytułem: Kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej wygłosiła dr Agnieszka Nitszke. W pierwszej części wykładu zostały przedstawione przyczyny kryzysu migracyjnego, w tym arabska wiosna oraz konflikt na Bliskim Wschodzie i konsekwencje tych wydarzeń. Druga część wykładu poświęcona została omówieniu podstaw prawnych polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, a także ewolucji instrumentów prawnych w odpowiedzi na zwiększoną presję migracyjną. W ostatniej części wykładu poruszone zostały problemy, które pojawiły się w związku z zarządzaniem i próbami rozwiązania kryzysu migracyjnego, w tym spory między państwami członkowskimi dotyczące mechanizmu relokacji uchodźców i systemu przesiedleń, wzrost nastrojów antyimigranckich i siły partii nacjonalistycznych w państwach członkowskich UE czy kontrowersje wokół umowy UE z Turcją.

Po wykładzie odbyła się dyskusja z udziałem publiczności, w trakcie której padały pytania na temat dalszych działań Unii Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysem migracyjnym oraz wartości UE w kontekście prowadzonych działań w obszarze polityki azylowej.

Wykład został zorganizowany w ramach debat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UE. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz dziekańskich oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci WSMiP. Był to drugi z trzech wykładów w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS. Pierwszy wykład wygłoszony przez dr. Adama Kirpszę zatytułowany: Kryzys demokratyczny w Unii Europejskiej - co jest źle i jak to naprawić? odbył się rok temu. Ostatni wykład zostanie wygłoszony w 2018 r. przez prof. Janusza Węca i będzie poświęcony kryzysowi ekonomicznemu w UE.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją:

Kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej

fot. Michał Dulak
Data publikacji: 23.10.2017
Osoba publikująca: Adam Kirpsza