Relacja z konferencji Jean Monnet Chair EUCRIS o Traktacie lizbońskim

W dniach 13-14 grudnia 2017 r. w Auditorium Maximum w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? Została ona zorganizowana przez Katedrę Studiów nad Procesami Integracyjnymi UJ w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Janusz Węc. Głównym powodem organizacji konferencji była przypadająca 13 grudnia 2017 r. dziesiąta rocznica podpisania Traktatu z Lizbony. Pojawiła się zatem świetna okazja do ewaluacji efektywności i adekwatności jego postanowień, zwłaszcza w okresie kryzysów UE: migracyjnego, ekonomicznego oraz instytucjonalno-demokratycznego.

Konferencję otworzyła oraz przywitała zgromadzonych gości Pani Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, prodziekan ds. nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nastepnie to samo uczynił dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Pan dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ. Po otwarciu konferencji odbyły się dwa panele plenarne. W pierwszym, moderowanym przez prof. Stanisława Biernata, byłego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, wystąpili politycy: Adam Jarubas (wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek województwa świętokrzyskiego), Ryszard Śmiałek (przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Małopolsce) oraz Kamil Bortniczuk (Porozumienie Jarosława Gowina). Warto podkreślić, że pierwotnie do tegoż panelu zaproszono, oprócz Adama Jarubasa, Bogdana Klicha (Platforma Obywatleksa), Marka Sowę (.Nowoczesna) oraz Jadwigę Emilewicz (Porozumienie), ale z racji wydłużenia posiedzeń Sejmu i Senatu związanego z pracami nad ustawami o Sądzie Najwyższym i KRS oraz zmiany na stanowisku premiera rzadu osoby te nie mogły przybyć na konferencję. Natomiast drugi panel plenarny, moderowany przez prof. Janusza Węca, miał następujący skład: prof. Stanisław Biernat, dr hab. Arkadiusz Stempin (Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie), dr Filip Skawiński (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce) oraz dr Zbigniew Czubiński (INPiSM UJ). Po panelach plenarnych odbyły się równocześnie panele sektorowe poświęcone wybranym aspektom i obszarom implementacji TL. Kontynuowano je w drugim dniu konferencji. Więcej informacji na temat programu oraz uczestników konferencji znajduje się tutaj.

Ogółem, w konferencji wzieło udział 50 prelegentów. Dopisała również publiczność składająca się głównie ze studentów INPiSM UJ. W czasie konferencji dokonano kompleksowej ewaluacji postanowień Traktatu z Lizbony i ich implementacji w wielu obszarach. Zbadano wpływ i efektywność tych przepisów, m.in. w zakresie procesu decyzyjnego, praw i wolności obywatelskich, WPZiB, WPBiO, PWBiS, aksjologii, a także w politykach sektorowych UE - enegetycznej, innowacyjności czy europejskiej polityki sąsiedztwa. Dokonano taże oceny znaczenia postanowień TL w kontekście Brexitu oraz kryzysów finansowego oraz migracyjnego. Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane, po recenzjach, w specjalnym numerze czasopisma Politeja wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Była to pierwsza z trzech zaplanowanych konferencji naukowych w ramach projektu JMC EUCRIS.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!

Data publikacji: 09.01.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza