Relacja z debaty oksfordzkiej Jean Monnet Chair EUCRIS: Czy kryzys imigracyjny osłabił UE?

W dniu 21 maja 2018 r. w Auli Średniej B Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się debata oksfordzka zorganizowana przez Katedrę Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS. Teza debaty była następująca: Kryzys imigracyjny osłabił Unię Europejską.

Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny składające się ze studentów II roku stosunków międzynarodowych w INPiSM UJ. W wyniku losowania ustalono strony debaty. I tak, drużynę propozycji, która broniła tezy, reprezentowali: Dominika Tabis, Jan Grabowski, Michał Gumułka oraz Anna Konior. Natomiast strona opozycji, która kontestowała tezę, wystąpiła w składzie: Wojciech Zgórski, Dagmara Wójcik, Kacper Rafalski oraz Marcin Hubicki. Nadzór merytoryczny nad debatą sprawowali dwaj członkowie zespołu JMC EUCRIS, dr Agnieszka Nitszke, która była mentorem pierwszej grupy (propozycja) oraz dr Adam Kirpsza, który opiekował się drugą grupą (opozycja). Debatę prowadził dr Michał Dulak.

Rywalizację oceniało trzyosobowe jury w składzie: prof. dr hab. Janusz Węc (kierownik projektu JMC EUCRIS i ekspert sieci Team Europe), dr Edyta Chwiej (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) oraz dr Wojciech Burek (Instytut Europeistyki UJ).

Debata była bardzo zacięta. Ciekawa była również dyskusja prowadzona przez mówców z publicznością. Ostatecznie, stosunkiem głosów jurorów 2:1, zwyciężyła drużyna propozycji. Po ogłoszeniu wyników każdy z jurorów przedstawił uzasadnienie swojego werdyktu.

Cała debata była nagrywana, a nagranie wkrótce pojawi się na kanale Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na portalu YouTube.

 

 

Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Data publikacji: 23.05.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza