Relacja z debaty oksfordzkiej Jean Monnet Chair EUCRIS: Czy Brexit osłabi UE

W dniu 20 maja 2019 r. w Auli Średniej B Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się debata oksfordzka zorganizowana przez Katedrę Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS. Teza debaty była następująca: Brexit osłabi Unię Europejską.

Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny składające się ze studentów II roku stosunków międzynarodowych w INPiSM UJ. W wyniku losowania ustalono strony debaty. I tak, drużynę propozycji, która broniła tezy, reprezentowali: Katarzyna Imburska, Mateusz Musiał, Aleksandra Bojarska, Natalia Habryn. Natomiast strona opozycji, która kontestowała tezę, wystąpiła w składzie: Szymon Pazera, Michał Sojka, Tomasz Błachowicz, Ilona Poseliuzhna. Nadzór merytoryczny nad debatą sprawowali dwaj członkowie zespołu JMC EUCRIS, dr Adam Kirpsza, który był mentorem pierwszej grupy (propozycja) oraz dr Agnieszka Nitszke, która opiekowała się drugą grupą (opozycja). Debatę prowadził dr Michał Dulak.

Rywalizację oceniało trzyosobowe jury w składzie: prof. dr hab. Zdzisław Mach (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ),prof. dr hab. Janusz Węc (kierownik projektu JMC EUCRIS i ekspert sieci Team Europe)oraz dr Zbigniew Czubiński (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ).

Debata była bardzo zacięta. Ciekawa była również dyskusja prowadzona przez mówców z publicznością. Ostatecznie, stosunkiem głosówjurorów 0:3 (tzw. duże punkty), zwyciężyła drużyna opozycji. Po ogłoszeniu wyników każdy z jurorów przedstawił uzasadnienie swojego werdyktu.

Bardziej wyrównane było natomiast głosowanie publiczności, która na kartach do głosowania zaznaczała opcję, czy zgadza się z przedstawioną w debacie tezą. 32 osoby zaznaczyły odpowiedź „tak”, natomiast opozycja przekonała do swoich racji 33 osoby.

Data publikacji: 03.06.2019
Osoba publikująca: Adam Kirpsza