Rozdziały i artykuły w czasopismach powstałe w ramach projektu JMC EUCRIS

2016

 1. J. Węc, Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2016, nr 1, s. 107-129.
 2. J. Węc, Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015, „Politeja”, 2016, nr 2, s. 211-236.
 3. J. Węc, Dynamika reformy ustrojowej strefy euro 2012-2016, „Politeja”, 2016, nr 6, s. 171-205
 4. J. Węc, Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Europäischen Union und ihre Herausforderungen, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna“, 2016, nr 3, s. 246-275. 
 5. J. Węc, Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro, „Roczniki Nauk Społecznych“, 2016, nr 3, s. 45-84.
 6. J. Węc, Grenznahe Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland und ihre Defizite, [w:] Konstytucjonalizm – Doktryny – Partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, Ł. Jakubiaka, B. Kosowskiej-Gąstoł, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha, Kraków 2016, s. 719-730.
 7. J. Węc, Niemcy w polityce europejskiej Polski 2004-2016, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, pod red. R. Zięby i T. Pawłuszko, Kielce 2016, s. 185-220.
 8. A. Nitszke, Regionalne fora współpracy międzynarodowej w procesie europeizacji Polski. Doświadczenia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego, [w:] E. Bujwid-Kurek, W. Kasprowski (red.), III Rzeczpospolita Polska 1990-2016. Opinie – Dylematy – Kontrowersje, Kraków 2016.
 9. A. Nitszke, W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2016, nr 10, s. 381-396.
 10. A. Nitszke, Coalitions between Political Groups in the European Parliament. An Analysis of the Experiences of the EP of the Seventh Term, "Athenaeum" 2016, vol. 52, pp. 163-172.
 11. A. Nitszke, Recenzja: Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1.
 12. A. Nitszke, Brytyjska Partia Konserwatywna wobec procesu integracji europejskiej [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne: księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha i in., Kraków 2016.
 13. A. Kirpsza, Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego UE, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 135-169.
 14. A. Kirpsza, Szara eminencja Konferencji Międzyrządowych: rola Sekretariatu Generalnego Rady w negocjowaniu traktatów UE, "Studia Europejskie" 2016, nr 4, s. 51-72.
 15. A. Kirpsza, Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej, "Przegląd Europejski", 2016, nr 2, s. 49-69.
 16. A. Kirpsza, Raport: Jak zwiększyć poziom czytelnictwa w Polsce?, Klub Jagielloński, Kraków 2016.

2017

 1. J. Węc, Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016), „Przegląd Zachodni”, 2017, nr 2, s. 7-39.
 2. J. Węc, Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016, "Politeja" 2017, nr 4, s. 273-309.
 3. J. Węc, New Pact for Europe - national report (ekspertyza). Poland, Brussels 2017 (ekspertyza), s. 1-20.
 4. A. Nitszke, Europejski Urząd Wparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Założenia i praktyka funkcjonowania agencji w dobie kryzysu uchodźczego UE, [w:] J. Nadolska, P. Stawarz, K.A. Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, ASPRA-JR, Warszawa 2017, s. 35-53.
 5. M. Ślufińska, A. Nitszke, Activities of the Visegrad Group in the Context of the CFSP of the EU, “Historia i Polityka” 2017, nr 22 (29), p. 9-27.
 6. A. Nitszke, ​​Niemieckie ugrupowania polityczne wobec kryzysu uchodźczego, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych - OL PAN" 2017, nr 12(3), s. 97-111.
 7. A.Kirpsza, Together or separately? Explaining voting cohesion between the Polish and German Members of the European Parliament, [in] W. Priesmeyer-Tkocz (ed.), Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, s. 147-178.

2018

 1. J. Węc, Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 1, s. 7-32.
 2. J. Węc, Germany’s Stance on the EU Treaty Reform in the Years 2005–2009, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12, s. 27-57.
 3. J. Węc, Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017, “Politeja” 2018, nr 3, s. 45-64.
 4. J. Węc, Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska – polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T.G. Grosse i W. Parucha, Warszawa 2018, s. 173-212.
 5. J. Węc, Europa, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 7-16.
 6. J. Węc, Integracja europejska w cieniu koncepcji politycznej Charles'a de Gaulle'a, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 331- 347.
 7. J. Węc, Integracja europejska. Od integracji sektorowej do wspólnego rynku, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 302-331.
 8. J. Węc, Reforma Unii Europejskiej. Od konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997 do traktatu konstytucyjnego z 2004 r., [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 376- 393.
 9. J. Węc, W dążeniu do utworzenia Unii Europejskiej, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 347-376.
 10. J. Węc, Okupacja Niemiec w latach 1945-1949, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 94-108.
 11. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1949-1963. Era Konrada Adenauera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 108-121.
 12. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1963-1966. Rządy Ludwiga Erharda, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 121-125.
 13. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1966-1969. Rządy wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 125-129.
 14. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1969-1974. Rządy Willy`ego Brandta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 129-133.
 15. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1974-1982. Rządy Helmuta Schmidta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 133-136.
 16. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1982-1998. Era Helmuta Kohla, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018, s. 136-143.
 17. J. Węc, Republika Federalna Niemiec w latach 1998-2005. Rządy Gerharda Schrödera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 143-146;
 18. A. Nitszke, Wpływ kryzysu migracyjnego na zmiany w obszarze Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] T. Kubin, M. Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 417-437;
 19. A. Nitszke, EU Agencification? A New Framework for the Functioning of Decentralized Agencies of the European Union, "Athenaeum" 2018, vol. 59, p. 205–223;
 20. A. Nitszke, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – nowa jakość dyplomacji unijnej?, „Politeja” 2018, nr 54, s. 257-269;
 21. A. Kirpsza, Evaluating the impact of the Lisbon Treaty on the European Union’s legislative productivity, "Politeja" 2018, nr 54, s. 229-241;
 22. A. Kirpsza, How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success under the Co-Decision, "World Political Science" 2018, vol. 14, no. 1, s. 123-144;
 23. A. Kirpsza, Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, "Przegląd Politologiczny" 2018, nr 2, s. 121-138.

2019

 1. A. Nitszke, Reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego e dobie kryzysu migracyjnego, [w:] A. Nitszke, J.J. Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Kraków 2019, ss. 397-414;
 2. A. Kirpsza, With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s success in EU lawmaking, [in:] A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2018;
 3. A. Kirpsza, Dobra zmiana? Wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. na sukces Polski w PE IX kadencji, [w:] A. Nitszke, J.J. Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Kraków 2019;