Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? (13-14.12.2017)

Tematyka konferencji

       

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?", która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2017 r. w Krakowie.


13 grudnia 2017 roku minie 10 lat od podpisania traktatu lizbońskiego. Na ten dzień zaplanowana została konferencja naukowa, której celem będzie ocena funkcjonowania i kondycji Unii Europejskiej pod reżimem prawnym traktatu lizbońskiego. Konferencja jest realizowana w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Chair na lata 2016-2019 pt. EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It. Kryzysy, z którymi w ostatnich latach musiała zmierzyć się Unia Europejska, stały się rzeczywistym testem nie tylko dla samych przepisów traktatu, ale także dla unijnych i krajowych decydentów politycznych, którzy je stosują. Kryzys gospodarczy i będący jego konsekwencją kryzys strefy euro, wzrost poparcia dla partii eurosceptycznych w wielu państwach członkowskich Unii, kryzys migracyjny czy Brexit spowodowały, że pytanie o przyszłość Unii nabrało nowego wymiaru. Czy traktat lizboński sprawdził się w czasach kryzysów, czy może Unia potrzebuje nowego traktatu? Które z postanowień traktatu lizbońskiego się sprawdziły, a które wymagają korekty? Te i inne pytania będą przedmiotem debaty podczas konferencji, a odpowiedzi na nie będą jednocześnie próbą zdefiniowania przyszłości Unii Europejskiej na najbliższe lata.

Podczas konferencji przewidziany jest panel ekspercki z udziałem polityków, którzy dokonają politycznej oceny funkcjonowania Unii Europejskiej w świetle przepisów traktatu lizbońskiego.

Dla naukowców zajmujących się w swoich badaniach tematyką europejską proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Kryzys strefy euro;
 • Kryzys migracyjny;
 • Kryzys aksjologiczny i kryzys tożsamości europejskiej;
 • Deficyt legitymacji demokratycznej;
 • Brexit;
 • Wpływ traktatu lizbońskiego na wybrane polityki europejskie.

Pragniemy, aby tematy wystąpień oraz dyskusja koncentrowały się wokół zagadnień związanych z traktatem i jego wpływem na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy wstępne tematy paneli:

 1. Czy UE potrzebna jest reforma traktatowa?
 2. Proces implementacji TL.
 3. Co nowego wniósł TL?
 4. Ocena TL - osiągnięcia i niepowodzenia poprzedniej reformy traktatowej (skodyfikowanej w TL)
 5. Implikacje traktatowe Brexitu
 6. Wpływ TL na przebieg i wyniki procesu legislacyjnego w UE
 7. Wpływ TL na funkcjonowanie instytucji UE, w tym Rady i Parlamentu Europejskiego
 8. TL a kryzys finansowy
 9. TL a kryzys imigracyjny
 10. Czy TL zmniejszył deficyt demokracji w UE?
 11. Wpływ TL na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
 12. Wpływ TL na kształt określonych polityk sektorowych UE (np. polityki transportowej, energetycznej czy polityki ochrony środowiska)
 13. Wpływ TL na kształt WPZIB
 14. Wpływ TL na obecny kształt PWBiS
 15. Wpływ TL na rozwój wzmocnionej współpracy i tym samym powstanie Europy wielu prędkości.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas tematyka znajdzie Państwa uznanie i zachęci do aktywnego udziału w konferencji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji i liczymy na Państwa obecność.
Komitet Organizacyjny Konferencji

Zgłoszenie na konferencję

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesłanie tematu referatu na adres mailowy Sekretarza Konferencji, dr Agnieszki Nitszke, agnieszka.nitszke@gmail.com do dnia 30 września 2017 r. Po tym terminie organizatorzy skontaktują się z zakwalifikowanymi uczestnikami i prześlą dalsze informacje.

Koszt udziału w konferencji

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł. Opłata konferencyjna obejmuje:

 • przerwy kawowe
 • dwa obiady
 • bankiet w pierwszym dniu konferencji
 • materiały konferencyjne
 • publikację pozytywnie zrecenzowanych referatów w czasopiśmie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Politeja” (14 punktów na liście B MNiSW)

Terminy

 • do 30 września 2017 r. zgłoszenie chęci udziału w Konferencji na adres mailowy;
 • do 15 października 2017 r. potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia oraz podanie numeru konta, na które powinna być wniesiona opłata;
 • do 31 października 2017 r. wniesienie opłat konferencyjnych na konto wskazane przez organizatorów;
 • do 30 listopada 2017 r. przesłanie programu konferencji;
 • 13-14 grudnia 2017 r. - konferencja;
 • do 31 marca 2018 r. przesłanie artykułów do publikacji w wersji elektronicznej.

Komitet organizacyjny konferencji

Prof. dr hab. Janusz J. Węc – Kierownik naukowy Konferencji
Dr Agnieszka Nitszke – Sekretarz Konferencji
Dr Adam Kirpsza – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Dr Michał Dulak – Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Program konferencji

Relacja z konferencji

Zachęcamy do zapoznania sie z relacją foto z konferencji.