Wykłady

Wykład 1 - WPZiB w ujęciu teoretycznym

Wykład 2 - Ewolucja WPZiB: od projektu EWO do planów Foucheta

Wykład 3 - Ewolucja WPZiB: Europejska Współpraca Polityczna

Wykład 4 - Ewolucja WPZiB: Traktat z Maastricht

Wykład 5 - Ewolucja WPZiB: od traktatu amsterdamskiego do traktatu nicejskiego

Wykład 6 - Ewolucja WPZiB: Traktat z Lizbony

Wykład 7 - Grupy bojowe

Wykład 8 - Proces podejmowania decyzji w ramach WPZiB

Wykład 9 - Kluczowi aktorzy we WPZiB

Wykład 10 - Kluczowi aktorzy we WPZiB (cz. 2) / Europeizacja we WPZiB

Wykład 11 - Operacje cywilne UE: misje policyjne i wsparcia granicznego

Wykład 12 - Operacje cywilne UE: misje obserwacyjne, reformy sektora bezpieczeństwa oraz reformy państwa prawnego

Wykład 13 - Operacje wojskowe UE