Wykłady

Wykład 0 - Kryzys w strefie euro: co jest źle i jak to naprawić?

Wykład 1 - Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE

Wykład 2 - Parlament Europejski

Wykład 3 - Komisja Europejska

Wykład 4 - Rada Europejska

Wykład 5 - Rada Unii Europejskiej

Wykład 6 - Trybunał Sprawiedliwości UE

Wykład 7 - Trybunał Obrachunkowy

Wykład 8 - Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów

Wykład 9 - Europejski System Banków Centralnych

Laboratoria

Laboratorium 1 - Proces legislacyjny w UE: jak powinien negocjować Parlament Europejski?

Laboratorium 2 - Proces legislacyjny w UE: jak Polska powinna negocjować w UE?

Laboratorium 3 - Trilogi, wczesne porozumienia i ich konsekwencje

 

Laboratorium 4 - Deficyt demokracji w UE: jak zwiększyć frekwencję w wyborach do PE?

Laboratorium 5 - Parlament Europejski: alokacja stanowisk i codzienne funkcjonowanie

Laboratorium 6 - Rada Unii Europejskiej: proces decyzyjny, kultura konsensusu i rola prezydencji

 

Laboratorium 7 - Wybrane agencje UE