Lista aktualności

miniatura Artykuł dr. Adama Kirpszy w czasopiśmie za 200 pkt. ( Artykuł dr. Adama Kirpszy w czasopiśmie za 200 pkt. ( "West European Politics") Z radością informujemy, że w czasopiśmie "West European Politics" ukazał się artykuł członka zespołu JMC EUCRIS, dr. Adama Kirpszy, pt. Not so independent? The effect of Commissioners’ attributes on EU member states’ bargaining success. Artykuł analizuje, w jaki sposób narodowość i partyjność komisarzy Komisji Europejskiej (KE) wpływają na sukces negocjacyjny państw członkowskich w procesie stanowienia prawa UE. Opierając się na teorii pryncypał-agent (PAT), postawiono hipotezy przewidujące, że kraje posiadające narodowe i polityczne związki z komisarzem odpowiedzialnym za negocjowanie danego projektu osiągają wyższy poziom sukcesu niż pozostałe, i to nawet gdy stanoiwsko całej KE w sprawie danego projektu jest sprzeczne z ich preferencjami. Twierdzenia te są testowane przy użyciu regresji liniowej wielorakiej na bazie danych DEUIII. Ogółem, analiza empiryczna dowodzi, że państwo odnosi większy sukces negocjacyjny, gdy właściwy komisarz pochodzi z tego państwa lub należy do tej samej grupy politycznej Parlamentu Europejskiego co jedna z partii rządzących w tym państwie. Co więcej, więzi narodowe między komisarzem a państwami łagodzą negatywny wpływ niezgodności preferencji z KE na sukces tych państw. Artykuł wnosi wkład do literatury, pokazując, że komisarze nie są niezależnymi, lecz raczej politycznymi aktorami, którzy mogą działać autonomicznie i skutecznie realizować preferencje swoich krajów i partii... »